Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ‏


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ Ι.Π. Μεσολογγίου 

21/12/2012 ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Ι.Π ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Αρ. Πρωτ.: 527 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ( Ένσημα Ι.Κ.Α.)

 Το Πνευματικό-Κοινωνικό-Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2012-2013 με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού θα προσλάβει προσωπικό, 4 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση

 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής 

 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (σε περίπτωση που δεν υπάρξουν αιτήσεις θα συμπληρώνεται από άλλες ειδικότητες με σειρά μοριοδότησης) 2 Πτυχιούχοι Ειδικής Φυσικής Αγωγής 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 45 ετών. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα ( καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση ).
 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και 10 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 13.30 στα γραφεία του Πνευματικού-Κοινωνικού-Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
 Δ/νση: Ι.Ι Μάγερ 20 ΤΗΛ: 26313-60929 ( κος Αριστείδης Καβάγιας). 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: α) Αίτηση, β) Βιογραφικό σημείωμα, γ) Δήλωση Ν. 1599/86 ότι είναι άνεργος/ η και ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, δ) Επικυρωμένη Φωτοτυπία πτυχίου, ε) Επικυρωμένη Φωτοτυπία ταυτότητας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΚΑΒΑΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου